Corona Protocol Surflessen

Met dit protocol willen we onze surfers, hun ouders/verzorgers  en onze instructeurs richting geven, hoe te handelen tijdens de surflessen bij Ozlines Surfschool, binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. 

 

1.Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 • was voor je surfles thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek surfschool.
 • vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • schud geen handen; 
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de surfles aan op de surfschool en ga direct daarna naar huis. 

2. Voor surfers: 

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); 
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
 • reserveren en betalen online is verplicht voor de surfles.
 • kom alleen naar de surfschool wanneer er voor jou een surfles gepland staat; 
 • kom in watersportkleding naar de surfschool. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; 
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de surfles naar de surfschool en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek; 
 • volg altijd de aanwijzingen op van de instructeurs.
 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; 
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 

 3.Voor ouders en verzorgers 

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 
 • reserveer en betaal de surfles van je kind(eren) online op www.ozlines.com
 • breng je kind(eren) alleen naar de surfschool wanneer er een surfles voor jouw kind(eren) gepland staat; 
 • breng je kind(eren) niet naar de surfschool als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts; 
 • breng je kind(eren) niet naar de surfschool als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
 • breng je kind(eren) niet naar de surfschool als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden; 
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de surfschool; 
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de surfschool. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de surfles van jouw kind(eren); 
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de surfles op de surfschool; 
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de instructeurs en corona coordinator. 
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden; 
 • direct na de surfles halen de ouder/verzorger de kinderen op van de surfschool. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

4. Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven; 
 • bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling. 
 • zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden; 
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan; 
 • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen; 
 • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden; 
 • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden; 
 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt; 
 • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact); 
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden; 
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 
 • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken; 
 • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan; 
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is; 
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 • was of desinfecteer je handen na iedere training; 
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; 
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

 

Why Ozlines surfschool?

Why Ozlines surfschool? links

Ozlines Surf School is situated on the beach next to the Noordpier Wijk aan Zee, one of the best surfing beaches in The Netherlands. Australian owner and head coach Chris Way and his team of professional and enthousiastic coaches will help you achieve your surfing goals in a fun and safe atmosphere.

Waarom ozlines rechts

 • Professional qualified instructors
 • Australian owner and head coach
 • Change rooms with warm showers, toilets and lockers.
 • The best place to learn to surf in The Netherlands
 • We are Green Key GOLD certified
 • Free Parking